Solgläntans härliga personalgrupp
Vi som jobbar här är tre förskollärare, tre barnskötare och en kokerska. Vi trivs väldigt bra tillsammans vilket genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet. Vi har stor frihet att planera verksamheten och anpassa den efter barngruppens behov. Vi går regelbundet på utbildning i HLR och brandskydd, fortbildningskurser och föreläsningar. Det viktigaste av allt är att vi outtröttligt finns här för barnen och lyssnar till dem, uppmuntrar dem, gläds med dem och tröstar dem.
Åsa Andersson 
Rektor/Förskollärare
Började på Solgläntan i januari 2012
Birgitta Rimme
Förskollärare
Började på Solgläntan i augusti 1988
Lina Larsson
Förskollärare
Började på Solgläntan i januari 2017
Malin Havagård
Kokerska och barnskötare
Började på Solgläntan i augusti 2007 Marlen Karlsson
Barnskötare
Började på Solgläntan i september 2012Helen Andersson
Barnskötare
Började på Solgläntan i augusti 2016