Solgläntans härliga personalgrupp

Vi som jobbar här är rektor Åsa, förskolelärare Lina, fyra barnskötare Marlen, Helen, Jocke och Anna och kokerska Malin. Vi har också förskolelärare Felicia som för tillfället är föräldraledig. Vi trivs väldigt bra tillsammans vilket genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet. Vi har stor frihet att planera verksamheten och anpassa den efter barngruppens behov. Vi går regelbundet på utbildning i HLR och brandskydd, fortbildningskurser och föreläsningar. Det viktigaste av allt är att vi outtröttligt finns här för barnen och lyssnar till dem, uppmuntrar dem, gläds med dem och tröstar dem.

Åsa Andersson 
Rektor/Förskollärare
Började på Solgläntan i januari 2012

Lina Larsson
Förskollärare
Började på Solgläntan i januari 2017

Malin Havagård
Kokerska och barnskötare
Började på Solgläntan i augusti 2007

Marlen Karlsson
Barnskötare
Började på Solgläntan i september 2012

Helen Andersson
Barnskötare
Började på Solgläntan i augusti 2016

Joakim Månsjäl
Barnskötare
Började på Solgläntan våren 2023

Anna Denkiewicz
Barnskötare. Har varit praktikant och vikarie på Solgläntan sedan våren 2023 och anställd hösten 2024