Välkommen till oss

Solgläntans förskola är den lilla förskolan med det stora hjärtat med plats för 22 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har små barngrupper och hög 
personaltäthet. Vår inomhusmiljö är familjär och vår närmiljö utforskar vi till fots och med hjälp av vår lådcykel.
Varje dag lagar vår kokerska Malin fantastisk och varierande mat från grunden i vårt kök som är placerat i mitten av huset. 

Pedagogik

Vår verksamhet utgår från barnen, deras behov, nyfikenhet, förmågor och förutsättningar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vi på Solgläntan vill stötta barnen i att omfamna världen med öppenhet och respekt. Vår verksamhet är utforskande, trygg och lärorik och vi utgår framför allt från barnens intressen när vi bygger vår dagliga verksamhet för vistelsen här på Solgläntans förskola. 

Kontakta oss

Telefon: 0704129856    0704129857
solglantanheberg@gmail.com
rektorsolglantan@gmail.com

Solgläntans Förskola
Heagårdsvägen 4
311 96 Heberg
 

Anmälningsblankett

loading...