Välkommen till oss

Solgläntans förskola är den lilla förskolan med det stora hjärtat. Här vistas barnen i en lugn och trygg miljö, i små barngrupper med hög personaltäthet. Vi lägger stort fokus på hälsa, rörelse och utevistelse. Varje dag lagar Malin, vår kokerska god och varierad mat från grunden. 

Pedagogik

Vår verksamhet utgår från barnen, deras behov, förmågor och förutsättningar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

Kontakta oss

Telefon: 0346-510 55
solglantanheberg@gmail.com
rektorsolglantan@gmail.com
Solgläntans Förskola
Heagårdsvägen 4
311 96 Heberg

Anmälningsblankett