Föräldrarkooperativ - vad innebär det?

Fördelarna med att vara med i ett föräldrarkooperativ är flera. Vi har möjlighet att skapa en organisation som ger goda förutsättningar för barnen och den pedagogiska verksamheten, vi kan servera mat med god kvalité som lagas på plats och vi föräldrar ges möjlighet att få en god inblick i verksamheten.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (reviderad 2018), samt följer Skolverkets normer och regler precis som de kommunala förskolorna. Övriga styrdokument som arbets-, likabehandlings- och värdegrundsplan är också utformade av oss enligt Skolverkets rekommendationer.

Solgläntan i Heberg är en ekonomisk förening, där medlemmarna är de inskrivna barnens föräldrar. Stämma hålls en gång om året, då föreningen väljer en styrelse som tillsammans med personalen har det övergripande ansvaret för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet. Genom en nära dialog med pedagogerna sker en naturlig delaktighet och möjlighet till inflytande över barnens vardag. Den ekonomiska grunden i föreningen är ett avtal med Falkenbergs kommun, enligt vilket vi får bidrag till verksamheten efter antal inskrivna barn samt föreningens års- och månadsavgifter. 

Föräldraengagemang

Föräldrarnas engagemang har stor betydelse för förskolans verksamhet. Som förälder på Solgläntans förskola förväntas ni engagera er i verksamheten på olika sätt. Föräldrarna ansvarar för städning på förskolan. Cirka fyra veckor per år faller städveckan på familjens lott. Städ utförs på tisdagar (kväll), torsdagar (kväll) och under en av helgdagarna. En helg under våren och en under hösten arrangeras ”Fixardagar”. Då avsätts en helgdag för sådant som behöver fixas, grovstädas och lagas. Varvat med fix och städ fikar vi och har trevligt tillsammans.

En av grunderna i föreningen är att det finns en välfungerande styrelse. Någon i familjen förväntas ingå i förskolans styrelse någon gång under sin tid på förskolan. Föräldrarna stöttar även styrelsen och hjälper till med olika ”att fixa” uppgifter.

Föräldrarna deltar inte i arbetet i barngrupperna utan allt pedagogiskt arbete ansvarar personalen för.